Reglement

Algemene Voorwaarden:

Dit is het huishoudelijk reglement van de Stichting Agility Dream.

 • Het doel van deze stichting is het bevorderen van de behendigheid, waaronder uitdrukkelijk mindervalide en kinderen, met gebruikmaking van de hondensport. Hiervoor worden alle handelingen verricht die hier in de ruimste zin verband mee houden of dit kunnen stimuleren. Dit wordt onder meer gedaan door het geven van trainingen.

Verzekeringen:

 • Het betreden van een trainingslocatie van Agility Dream is geheel voor eigen risico. Cursisten en bezoekers moeten daarom voor zichzelf en voor hun hond, een Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren hebben afgesloten.

Velden, kantine en parkeerplaats:

 • Op het parkeerterrein moet stapvoets worden gereden.
 • Laat uw hond, voor u het veld betreedt, uit.
 • Mocht uw hond toch wat doen op het veld, ruimt u dit dan direct op.
 • Honden moeten aangelijnd zijn, behalve onder begeleiding van de instructeur.
 • In de kantine mogen geen honden naar binnen.
 • In de kantine en op het veld is het niet toestaan om te roken.

De lessen:

 • Hard handling van de hond is niet toegestaan, zowel tijdens de trainingen als tijdens het verblijf op de locatie van Stichting Agility Dream. Onder hard handling verstaan wij het lichamelijk en/of emotioneel gewelddadig behandelen van uw hond.
 • Cursisten jonger dan 16 jaar moeten ten alle tijde vergezeld zijn door een ouder of voogd.
 • Stichting Agility Dream heeft het recht om te cursisten en/of honden te weigeren als hier voor het bestuur een gegronde reden voor is.
 • De trainer en het bestuur hebben het recht om te vragen naar het entingsboekje van de hond. De hond moet ingeënt zijn.
 • Het is niet toegestaan om behendigheidstoestellen te nemen, zonder direct toezicht van een behendigheidsinstructeur.
 • Het lesgeld dienst op de eerste les van de cursus voldaan te zijn. Wanneer het lesgeld na de derde les nog niet is voldaan is verdere deelname aan de lessen niet mogelijk.
 • Loopse honden mogen deelnemen aan de lessen, maar dit is volledig voor eigen risico.
 • Honden die ziek zijn of besmettingen door kunnen geven mogen niet deelnemen aan de les. Neemt u in geval van twijfel contact op met uw instructeur om te overleggen.

Afmelden:

 • Wanneer de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het niet verantwoord is om de lessen door te laten gaan, worden deze afgezegd.
 • Als er door Stichting Agility Dream trainingen worden afgezegd vindt er geen restitutie plaats van het trainingsgeld. Wel zal al het mogelijke gedaan worden om voldoende lessen te geven.
 • Kunt u een les niet komen, laat dit dan weten. Indien u drie lessen gemist hebt zonder af te melden wordt u voor verdere deelname uitgesloten.

Slotbepalingen:

 • In de gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.